Guidning av ismantorps fornborg 2021

Ismantorps fornborg. Foto: A-C Magnusson, 2020

Guidningar i fornborgen och i borgmarken

Under 2021 kan guidningar i fornborgen och i borgmarken göras för mindre grupper på beställning (gruppstorlek anpassas efter rådande rekommendationer pga pandemin). Även guidning för enskild kan bokas till ett lägsta gruppris. Följande alternativ erbjuds:

  • Guidning i fornborgen – borgens historia
  • Guidning i fornborgen och i borgmarken – flora ur ett kulturhistoriskt perspektiv och borghistoria
  • Borgberättelser – sägner och sånger
  • Guidning med fika – sittande utomhus vid Kaffestugans bord (max 20 personer)

Guidning kan bokas enligt överenskommelse med Ölandsguide Ann-Charlotte Magnusson via e-post.

Kontakt:

E-post: a-c.magnusson@kulturtjanst.se

Forntidsfika på Kaffestugan vid Ismantorps borg