Forntidsfika vid Ismantorps borg?


Inne
i den öländska mittlandsskogen
på utmarkerna till Långlöts
och Folkeslunda byar
söder om den slingriga
asfaltvägen
mellan Långlöts
och Högsrums kyrkor
döljer sig
den forntida
Ismantorps Borg
Tungt ruvar hon
över gångna tiders skeenden


Invid den stora stora borgen finns en liten liten stuga…

Kaffestugan vid Ismantorps borg